stripes-darkgrey

Esemény /

Hír /

2021. március 19-én a VI. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencián tartott előadást a MOKK Adatkutató Alintézetének vezetője Parti Tamás „Jog és komplexitás” címmel.

Az előadásban intézetvezetőnk a jogrendszert komplex rendszerként interpretálva keresett magyarázatokat a jogi anomáliák megjelenésére, melynek során rámutatott arra, hogy a társadalmi és jogi környezetünk összetettebbé válása szükségessé teszi a komplexitás természetének, a komplex rendszerek sajátosságainak pontosabb megismerését.

Az előadó kiemelte, hogy ez az alapvetően természettudományi indíttatású megközelítés megkönnyíti a jogrendszer nemlineáris folyamatainak megértését. Hangsúlyozta továbbá, hogy e rendszerek kutatása során a hagyományos kutatási módszerek mellett elkerülhetetlen a hálózatkutatási módszerek és a gépi tanulás különböző formáinak alkalmazása.

stripes corner-pattern