Üdvözlöm a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) Adatkutató Alintézetének weboldalán

Az Alintézet létrehozásával a MOKK jelentős lépést tett a technológiai alkalmazkodás irányában azzal, hogy a közjegyzői hivatásrend belső folyamatainak mélyebb és kiterjedtebb megismerésére, és a hivatásrend fejlesztésére az eddig rendelkezésre állt eszközök mellett igénybe veszi a legmodernebb technológia által kínált lehetőségeket is.

A világunkról szerzett tudást általában megfigyelésekre (mérésekre) alapozzuk. Ezek a mérések kezdetben ritkák és elnagyoltak voltak, majd egyre gyakoribbak lettek és mára már a folyamatainkhoz kapcsolt technológiai megoldások révén szinte elktépzelhetetlenül sűrűvé váltak. Ugyanakkor lehetővévált a mérések által gyűjtött hatalmas mennyiségű, nagyrészt rendezetlen adat tárolása. Míg korábban a ritkább megfigyelési pontok mellett könnyebb volt szem előtt tartani a vizsgált jelenség egészét, mostanra a sokkal részletesebb megfigyelés mellett elveszhet az “összkép”. Emellett a humán rendszerek, benne a jog és a közjegyzői eljárások növekvő összetettségük miatt ugynevezett Komplex rendszerekké fejlődtek, amelyek gyors tempóban fejlődnek tovább. A komplex rendszerek vizsgálatához pedig erre alkalmas szemléletet és új vizsgálati módszereket kell elsajátítanunk. Különben “Elveszítjük a fonalat”.

A hagyományos szemlélet és a hagyományos módszerek mellett, emberi léptékkel mérve ma már képtelenség egyszerre figyelni az Egészre és a Részletekre. Különösen nehéz mindezt az időfejlődésre tekintettel a múltban és a jelenben egyszerre vizsgálni, nem is szólva a jövőre vonatkozó következtetésekről.

A széles értelemben vett digitalizáció immár az életünk részévé vált. A különböző közjegyzői eljárásokegymás után lépnek át a kibertérbe, utat engedve az elektronikus ügyintézésnek, így ezek a folyamatokegyre nagyobb részletességgel tükröződnek egy rendezetlen digitális adathalmazban. Ez a “tükör” azonban már nem csupán a felszínt képes megmutatni hanem magát a tükröződő jelenséget is a maga egyre részletesebben kibontakozó valóságában. Ez pedig azt jelenti, hogy az eljárási folyamataink ma már sokkal nagyobb pontossággal mérhetők mint korábban bármikor voltak a történelmünk során, így összességükben nagyobb részletességgel válnak vizsgálhatóvá.

Manapság, a XXI. század 20. évben, a rendelkezésünkre álló technológia, a gépi tanulás különböző fajtái, a folyamatosan bővülő BigData és az ezekre épülő alkalmazások (MI) lehetővé teszik azt, hogymi, közjegyzők, a jogtudomány képviselőiként úgy vizsgáljuk és ismerjük meg a közjegyzői hivatást, a folyamataink összeségét, ahogyan pl. az orvostudomány képviselői képesek a legnagyobb részletességgel megvizsgálni és megismerni az emberi test egészét.

Minden fejlesztés alapja a múlt és a jelen lehető legrészletesebb megismerése. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara az Adatkutató Alintézet létrehozásával a rá vonatkozó törvényi keretek között a legmodernebb technológiát alkalmazva törekszik a hivatásrendi folyamatok minél részletesebb elemzésére és megismerésére a közjegyzői eljárások fejlesztése érdekében.

A modern technológia felhasználásával rejtett, másként hozzá nem férhető mintázatok tárhatók fel, mint amilyenek pl. az egymástól távol eső eljárási területek folyamatainak összefüggései, amely felismerések hitem szerint a jövőben hozzá fognak járulni a hivatásrend megalapozott fejlesztéséhez.

Dr. Parti Tamás
a MOKK Adatkutató Alintézetének vezetője

corner-pattern stripes