stripes-darkgrey

Hír /

A MOKK Adatkutató Alintézete is részt vett az Európa Tanács Mesterséges Intelligencia Ad Hoc Bizottsága (CAHAI) által indított konzultációs folyamatban.

Az Európa Tanács (ET) által 2019-ben felállított, tagállami képviselőkből álló ún. Mesterséges Intelligencia Ad Hoc Bizottsága (CAHAI) a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztés és alkalmazás jogi szabályozásának szükségességét vizsgálja, és egy jövőbeli nemzetközi egyezmény tartalmi elemeinek kidolgozásával foglalkozik, elsősorban az MI fejlesztés, tervezés és felhasználás területén.

Az ET ezirányú, alapvetően az MI emberi jogokra, demokráciára és jogállamiságra gyakorolt hatásaira fókuszáló munkája során a CAHAI igyekszik a potenciálisan érintett szereplők (a tagállamok mellett az ET megfigyelő államok, nemzetközi, civil és tudományos szervezetek, üzleti szféra képviselői, stb.) minél szélesebb körét bevonni, ennek érdekében 2021 áprilisában nyílt konzultációs folyamatot indított a kidolgozni tervezett dokumentum formai és tartalmi kérdéseire vonatkozóan.

A mérföldkőnek számító konzultációban a MOKK Adatkutató Alintézete is részt vett. A kérdőív kitöltése során az Alintézet hangot adott azon meggyőződésének, hogy az MI jelenlegi fejlettsége mellett a technológia használata igényli az emberi felügyeletet.

Parti Tamás a konzultációs folyamat kapcsán elmondta, hogy az Adatkutató Alintézet tevékenységével olyan technológiai környezet kialakításához szeretne hozzájárulni, amely az MI kockázatmentes alkalmazása révén segíti a jogalkalmazást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az MI-re jelenlegi formájában az emberi közreműködést segítő eszközként célszerű tekinteni. Felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy az MI értelmes alkalmazása a közjegyzői eljárások fejlesztése területén is hasznos lehet, ezért az Adatkutató Alintézet folyamatosan monitorozza az MI közjegyzői eljárásokban való hasznosíthatóságát. Az intézetvezető végezetül elmondta, hogy az MI alkalmazáshatóságának, illetve implementálhatóságának vizsgálata már ma is a jogászi hivatás meghatározó kihívása, melyből a közjegyzőségnek sem szabad kimaradnia.

A jövőben beszámolunk a döntési folyamat további aktualitásairól, valamint a MOKK Adatkutató Alintézet MI hatását vizsgáló tevékenységéről is.

stripes corner-pattern