Futurológia…

A szó hallatán az emberek zöme valami különleges, ismeretlen, gyakorta félelmetes, a nem túl közeli jövőben bekövetkező, leginkább a science-fiction kategóriájába sorolt elképzelések halmazára gondol, és amint eljut gondolatban az első feltételezett veszélyeztető tényezőig fel is hagy a lehetséges jövő latolgatásával, inkább foglalkozik a jelen sokkal kézzelfoghatóbb kérdéseivel. Közben pedig elfelejt tudomást venni arról, hogy az exponenciálisan fejlődő technológia mellett, a meggondolatlanul science-fiction kategóriába sorolt jelenségek immár az életünk részévé váltak és válnak egyre gyorsuló ütemben.

Így a „sci-fi” ma már sokkal inkább science és egyre kevésbé fiction.

A jelenség komplexitását ráadásul növelik a jelen kor ugyancsak gyorsuló ütemben változó egyéb körülményei is, mint pl. az egymástól sok esetben igencsak eltérő kultúrák világ minden pontján megfigyelhető fokozódó interakciója vagy a gazdasági anomáliák. A jelenség nem csupán a jogi hivatásrendek, köztük a közjegyzőség viszonyaira van jelentős hatással, hanem minden humán szolgáltatás és tevékenység tekintetében alapvető változásokat hoz már a következő néhány évben is.

A CNUE ez év januári elnökségi ülésén, a fenti jelenséggel kapcsolatban tett felszólalásom nyomán hozta létre a szervezet elnöke Paolo Pasqualis az európai közjegyzőség Futurológiai Fórumát, amelynek vezetésével engem bízott meg. A tervek szerint félévente ülésező Fórum célja az európai közjegyzőség jelenlegi, főként technológiai és kulturális tényeinek összefoglalását követően, az alkalmazandó és alkalmazható technológiák feltérképezése és megismertetése a tagállamok közjegyzőségeivel, ezen keresztül szerepvállalás a hivatásrend európai stratégiájának meghatározásában.

A Fórum első ülésének május 24-én Budapesten a Magyar Országos Közjegyzői Kamara adott otthont a Közjegyzők Házában. A megnyitót megtisztelte jelenlétével dr. Tóth Ádám a MOKK elnöke. A Fórum 24-i ülésén tizenegy európai ország képviselői valamint a CNUE elnöke vettek részt.

A résztvevők tanácskozásukat megelőzően három igencsak tanulságos előadást hallhattak

  • Dr. Szócska Miklóstól a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának Igazgatójától a Big Data és Network elemzés egészségügyi tapasztalatairól,
  • Dr. Vizi János pszichiátertől a természetes és mesterséges kommunikációs csatornákon való információközlés és azonosítás kérdéseiről és tényeiről,
  • majd Dr. Strausz Györgytől a Budapesti Műszaki Egyetem kutatójától a computerrel modellezhető jogi tudásról és a mesterséges intelligencia által támogatott szolgáltatásokról.

A Tanácskozás eredményeképpen máris kibontakozott a résztvevők előtt egy lehetséges, eddig nagyrészt ismeretlen, új technológiák által egységesebbé váló európai közjegyzőségkép. A Fórum következtetéseiről a tagállamok folyamatosan tájékoztatják közjegyzőségeiket.

corner-pattern stripes